MENU PILIHAN BAHASA

msen

MENU PILIHAN OKU

MUAT TURUN DOKUMEN

 Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja Koleksi Borang     

 Modul e-Prestasi 

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

DOKUMEN ONLINE

 Bahan PLC  

 Dokumen Pengecualian 

      (Kuliah/Tutoran/Amali)

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

Unit Pendidikan Islam & Moral

 PENGENALAN

Selamat datang ke laman Unit Pendidikan Islam dan Moral, Kolej Matrikulasi Sarawak. Unit Pendidikan Islam dan Moral merupakan salah sebuah unit yang terdapat di bawah Jabatan satera dan Ikhtisas. Unit ini terdiri daripada seorang pensyarah iaitu Ustaz Zulkarnian Sui Bun. Unit ini menawarkan kursus-kursus :

i.   Pendidikan Islam

ii.  Moral

Kursus Pendidikan Islam adalah kursus wajib diambil semua pelajar yang beragama Islam PST dan PDT. Sewmentara pelajar bukan Islam pula akan mengambil mata pelajaran Moral.

 

MISI

Unit Pendidikan Islam dan Moral berusaha mendidik pelajar ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi sahsiah dan akedamik melalui pengajaran dan bimbingan yang berterusan.

 

VISI

Unit Pendidikan Islam dan Moral merupakan pemangkin kemantapan dan kecemerlangan modal insan. 

 

OBJEKTIF

 1. Menyampaikan ilmu fardu ain dan fardu kifayah kepada pelajar;

 2. Menerapkan penghayatan agama kepada pelajar;

 3. Mendidik pelajar supaya sentiasa berakhlak mulia;

 4. Melahirkan generasi bijak pandai yang patuh kepada ajaran agama; dan

 5. Meyuburkan rasa cinta agama kepada seluruh warga KMS. 

Sukatan Mata Pelajaran 

Pendidikan Islam

 1. Aqidah

 2. Syariah

 3. Akhlak

Pendidikan Moral

 1. Pengenalan Pendidikan Moral

 2. Nilai-nilai murni masyarakat Malaysia

 3. Pembentukan masyarakat yang bermoral

 4. Sosialisasi

 5. Jati diri remaja

 6. Patriotisme