MENU PILIHAN BAHASA

msen

MENU PILIHAN OKU

MUAT TURUN DOKUMEN

 Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja Koleksi Borang     

 Modul e-Prestasi 

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

DOKUMEN ONLINE

 Bahan PLC  

 Dokumen Pengecualian 

      (Kuliah/Tutoran/Amali)

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

Unit Matematik

PENGENALAN

Unit Matematik Kolej Matrikulasi Sarawak adalah salah satu unit di Jabatan Matematik. Unit ini dianggotai seramai 5 orang pensyarah buat masa ini. Semua pensyarah ini sangat komited dan berdedikasi tinggi untuk melahirkan para pelajar yang bukan sekadar berpengetahuan tetapi juga berkemahiran bagi berdepan dengan pelbagai situasi di masa depan mereka.

MISI

Memperkemas dan meningkatkan budaya kerja secara profesional bagi melahirkan pelajar yang berketerampilan, cemerlang serta  berdaya saing dalam memenuhi aspirasi Kolej Matrikulasi Sarawak agar pelajar dapat menguruskan pengajian ke institut pengajian tinggi sama ada dalam atau luar negara.

VISI

Semua pelajar yang menduduki peperiksaan Matematik di Kolej Matrikulasi Sarawak dapat mencapai sekurang-kurangnya B- dalam peperiksaan akhir PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI (PSPM) dengan nisbah 40 (cemerlang) : 40 (kepujian) : 20(lulus)

 

Sukatan Pelajaran

One Year Programme (PST)

Science

Semester 1 (QS 015)

Semester 2 (QS 025)

 1.  Number System   
 2.  Equations, Inequalities and Absolute     Values
 3.  Sequences and Series
 4.  Matrices and Systems of Linear  Equations
 5.  Functions and Graphs
 6.  Polynomials
 7.  Trigonometric Functions
 8.  Limits and Continuity
 9.  Differentiations
 10.  Applications of Differentiation
 1.  Integration
 2.  First Order Differential Equations
 3.  Numerical Methods
 4.  Conics
 5.  Vectors
 6.  Data Description
 7.  Permutations and Combinations
 8.  Probability
 9.  Random Variables
 10.  Special Probability Distributions

 Accounts

Semester 1 (QA 016)

Semester 2 (QA 026)

 1. Number System
 2. Inequalities and Absolute Values
 3. Sequences
 4. Matrices and Systems of Linear Equations
 5. Functions and Graphs
 6. Polynomials
 7. Limits
 8. Differentiation
 9. Applications of Differentiations
 1. Integration
 2. Applications of Definite Integrals
 3. Partial Differentiation
 4. Linear Programming
 5. Mathematics of Finance
 6. Data Description
 7. Probability
 8. Random variables
 9. Special Probability Distributions
 10. Correlation and Regression
 11. Index Number

  

Two Year Programme (PDT)

Semester 1 (DM 015)

Semester 2 (DM 025)

 1. Number System
 2. Equations, Inequalities and Absolute Values
 3. Sequences and Series
 4. Matrices and Systems of Linear Equations
 5. Functions and Graphs
 1. Polynomials
 2. Trigonometric Functions
 3. Limits and Continuity
 4. Differentiations
 5. Applications of Differentiation

 

Semester 3 (DM 035)

Semester 4 (DM 045)

 1. Integration
 2. First Order Differential Equations
 3. Numerical Methods
 4. Conics
 5. Vectors
 1. Data Description
 2. Permutations and Combinations
 3. Probability
 4. Random Variables
 5. Special Probability Distributions